Propunere hotărâre privind modificarea si completarea Strategiei judeţene de asistenţă socială a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa

Dată: 20.05.2011

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                                          PROIECT

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Strategiei judeţene de asistenţă socială a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa

 

            Consiliul Judeţean Dâmboviţa

            Având în vedere:

-         raportul de specialitate nr.28159/19.05.2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

-         prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, actualizată;

-         prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

-         dispoziţiile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizată;

-         prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicat, actualizat;

-         dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării dreptului copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării dreptului copilului 2008-2013;

-         dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată;

-         prevederile H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

-         dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 445/2011 privind aprobarea  finanţării unor cheltuieli pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor unitaţi de asistenţă socială din judeţele Dâmboviţa, Caraş-Severin, Neamţ şi Ilfov;

-         rapoartele comisiilor de specialitate;

-         prevederile art. 6 alin. 1 lit. d, alin. 5 lit. a pct.2 şi art. 47 din Regulamentul de organizare şi       funcţionare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

-     prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2, alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată.

În temeiul  art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Strategiei judeţene de asistenţă socială a  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 112/ 2008 privind aprobarea Strategiei judeţene de asistenţă socială a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, se modifică şi completează în mod corespunzător.

           Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Biroul arhivă, statistică, comunicare informaţii de interes public din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, care o va comunica celor interesaţi.

 

                            

Comentarii ( 1 )

Adaugă comentariul tău

test

Dată:19/07/2011

Autor:ioana goia

test test test test

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa