Proiect hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu Fundaţia „Sera România” pentru realizarea in comun a Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Târgovişte

Dată: 20.05.2011

  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                                   PROIECT

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu Fundaţia „Sera România” pentru realizarea in comun a Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Târgovişte

 

 

        Consiliul Judeţean Dâmboviţa

        Având în vedere:

-         raportul nr.28160/19.05.2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa;

-         adresa nr.331/19.05.2011 prin care Fundaţia „Sera România” propune asocierea cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa în vederea realizării Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Târgovişte

-         rapoartele comisiilor de specialitate;

-         dispoziţiile art. 6 alin. (5) lit. a) pct. 2, alin.(6) lit. a) şi art. 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

-   prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2, alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei           publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată.

În temeiul  art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

      Art. 1.  Se aprobă asocierea Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu Fundaţia „Sera România” pentru realizarea în comun a Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Târgovişte conform convenţiei de asociere, anexa la prezenta hotărâre.

            Art.2. Se mandatează preşedintele Consiliul Judeţean Dâmboviţa, dl. Florin Popescu, pentru semnarea convenţiei de asociere conform art.1.

           Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire se obligă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Direcţia economică, contabilitate, control financiar şi Biroul arhiva, statistica, comunicare informaţii de interes public din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, care o va comunica celor interesaţi.

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI

NR.28160/19.05.2011

 

RAPORT

privind asocierea Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu Fundaţia „Sera Romnia” pentru realizarea in comun a Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Târgovişte

 

 

Fundatia „Sera Romania” a inaintat o adresa prin care propune asocierea cu Consiliului Judetean Dambovita in vederea realizarii in comun a Centrului de Recuperare si Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Targoviste. Aceasta asociere presupune punerea la dispozitia Fundatiei, din partea Consiliului Judetean, a terenului si obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare construirii Centrului la adresa din str. I.Ghica nr.2, mun.Targoviste, iar Fundatia va asigura toate cheltuielile necesare proiectarii, executarii si dotarii  acestuia, lucrari ce nu vor depasi suma de 250.000 EUR. De asemenea, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ii revine obligatia de a infiinta si organiza Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Targoviste in structura sa organizatorica.

Pentru motivele mentionate, propunem spre aprobare Consiliul Judeţean Dâmboviţa, proiectul de hotărâre anexat.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Cristiana Bucur

 

Comentarii ( 0 )

Adaugă comentariul tău
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa