COMISIILE DE SPECIALITATE ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa (Mandatul 2016-2020)

Dată: 31.01.2020

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE

CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

MANDATUL 2016 - 2020 

 

1. Comisia economică, de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, dezvoltarea economică, stabilirea şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului :

1. Stan Cornelia - Secretar

2. Niță Georgiana

3. Cerchez Gabriela

4. Nicolăescu Ileana-Cătălina

5. Niculae Vlăduț

6. Vasilescu Liviu-Cosmin - Președinte

7. Nițoiu Ovidiu

8. Mocanu Adrian

9. Grozavu Ion-Gabriel

2. Comisia tehnică de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, drumuri judeţene:

1. Niță Georgiana

2. Cazacu Constantin

3. Cerchez Gabriela

4. Neculaescu Sache

5. Nicolăescu Ileana-Cătălina

6. Marcu Corneliu-Bogdan

7. Grozavu Ion-Gabriel

8. Plăiașu Gabriel

9. Buta Teodor - Secretar

3. Comisia de agricultură, silvicultură, organizarea teritoriului, gospodărirea apelor, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor naturii şi a parcurilor naţionale:  

1. Dragomir Ruxanda-Mădălina

2. Costache Mioara - Președinte

3. Istrate Mihai - Secretar

4. Diniţă Alexandru

5. Popescu Claudiu-Cezar

6. Petre Marin

7. Tică Dănuţ

8. Drugă Vlăduţ

9. Buta Teodor

4. Comisia privind serviciile publice de interes judeţean, organizarea şi funcţionarea lor:        

1. Dragomir Ruxanda-Mădălina

2. Costache Mioara

3. Istrate Mihai

4. Diniţă Alexandru

5. Popescu Claudiu-Cezar - Președinte

6. Petre Marin

7. Drugă Vlăduţ - Secretar

8. Tică Dănuţ

9. Popa Ionuț

5. Comisia pentru activităţi de cultură, culte şi artă, de ştiinţă, învăţământ, activităţi sportive şi de turism, conservarea monumentelor istorice de arhitectură, de cultură şi de artă:           

 l. Stănescu Mihai

2. Necula Cezarina

3. Fulga Valeriu

4. Greaca Luisa-Marilena

5. Georgescu Florian-Dan - Președinte

6. Oprea Iulian

7. Brezeanu Iulian

8. Ion Sorin - Secretar

9. Popescu Jean

6. Comisia pentru sănătate, asigurări sociale, protecţie socială:

 1. Stănescu Mihai

 2. Necula Cezarina

3. Greaca Luisa-Marilena - Secretar

4. Fulga Valeriu

5. Oprea Iulian

6. Georgescu Florian-Dan

7. Brezeanu Iulian

8. Ion Sorin

9. Popescu Jean - Președinte

7. Comisia juridică, de contencios, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, de etică, litigii, protecţie civilă şi relaţii externe cu autorităţi şi organisme similare din alte ţări :

1. Stan Cornelia

2. Cazacu Constantin

3. Neculaescu Sache - Președinte

4. Vasilescu Liviu-Cosmin - Secretar

5. Niculae Vlăduț

6. Mocanu Adrian

7. Marcu Corneliu-Bogdan

8. Plăiaşu Gabriel

9. Popa Ionuț

 

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa