Turism

Judeţul Dâmboviţa are o suprafaţă de 4054 Km2 (1,70 % din suprafaţa ţării) repartizată astfel: 63 % - teren agricol, 29 % păduri şi 9 % curţi construcţii.

Judeţul Dâmboviţa este situat în partea central-sudică a ţării, suprapunându-se bazinelor hidrografice ale râurilor Ialomiţa şi Dâmboviţa.

Coordonate: este intersectat de paralela de 450 lat.N (N de Tătărani,Ocniţa) şi meridianul de 25,30 0 long. E

Judeţele vecine: Braşov, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Argeş.

Altitudinea maximă se înregistrează în vf. Omul (2505 m) din Munţii Bucegi, iar cea minimă de cca 120 -125 m, în Câmpia Titu.

Unităţile administrative componente ale judeţului sunt: 2 municipii, 5 orașe şi 82 comune cu 374 sate.

 • 19.09.2004

  Faună

  Fauna se caracterizează prin predominarea celei de pădure, bogate în specii de valoare economică deosebită : cerbul, ursul, mistreţul, râsul (ocrotit), jderul, veveriţa, căpriorul (colonizat în Subcarpaţi şi Piemontul Cândeşti), iepurele, popândăul, în sud.

 • 19.09.2004

  Climă

  Unităţile climatice, Temperatura aerului, Precipitaţiile atmosferice, Stratul de zapadă

 • 19.09.2004

  Relief

  Teritoriul este dispus în trei trepte de relief, ce se succed de la N spre S pe o diferenţă de nivel de cca. 2400 m; acestea sunt alcătuite din munţi (9 %), dealuri (41 %) şi câmpii (50 %).Etajat de la câmpia joasă până la cele mai semeţe

 • 19.09.2004

  Potenţial turistic

  Zone turistice, Monumente ale naturii, Staţiuni, Cabanele

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa