Prioritatea nr.3: "Mediu"

Dată: 24.08.2006

Nr. Crt.

Denumire proiect

Valoare totală proiect

1

Conservarea si imbunatatirea calitatii apei in bazinul hidrografic superior al raului Dambovita

57.571.465 Euro

2

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa a oraselor mici si mijlocii din judetul Dambovita

8.612.115 Euro

3

Reabilitarea aductiune de Rateiu-Galma-Târgovişte

37.000.000 Euro

4

 Deviere de albie, stabilizare versant în zona Râncaciov, (comuna Dragomireşti)

2.000.000 Euro

5

Amenajări pentru prevenirea viiturilor şi alunecărilor de teren – zona Dealu Frumos, comuna Pietroşiţa

1.000.000 Euro

6

Apărare de mal râul Dâmboviţa în zona frontului de captare Dragomireşti-Sălcioara şi aval pod CF Conţeşti

2.050.000 Euro

7

Punerea în siguranţă a acumulării Bunget I, judeţul Dâmboviţa

900.000 Euro

8

Retea de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice si tratarea acestora

2.800.000 Euro

9

Colectarea separata a deseurilor generate din activitati medicale ( pe categorii de deseuri), depozitarea temporara, pretratarea si eliminarea finala a acestora in Jud. Dambovita

1.800.000 Euro

10

Instalatie de cogenerare (utilizarea de deseuri ca si combustibil sau adaos de combustibil) in Municipiul Tragoviste

4.300.000 Euro

11

Reabilitarea si extinderea sistemului de distributie a apei potabile in Mun.Targoviste

5.266.355 Euro

12

Marirea capacitatii de transport a apei potabile de la statia de pompare Lazuri in reteaua de distributie a Mun.Targoviste

1.551.000 Euro

13

Modernizarea sistemului de colectare, transport si epurare ape uzate in Mun.Targoviste

30.390.371 Euro

14

Modernizarea Centralei Termica Targoviste Sud prin extinderea cu 6,5 MWe motoare termice pe gaze si cu 14 MWt cazane apa fierbinte

8.268.074 Euro

15

Modernizare alimentare cu energie termica in  Municipiul Targoviste

31.254.826 Euro

16

Imbunatatirea confortului termic din locuintele existente prin reducerea consumului energetic in Jud Dambovita

21.000.000 Euro

17

Imbunatatirea serviciilor de salubritate si igienizare a Municipiului Targoviste

400.000 Euro

18

Reabilitare retele distributie apa in municipiul Moreni

900.000 Euro

19

Amenajare terase raul Cricov

583.000 Euro

20

Reabilitare statie de epurare- Municipiul Moreni

472.000 Euro

21

Reabilitare retele distributie apa in municipiul Moreni

900.000   Euro

22

Retea de alimentare cu apa potabila in comuna Odobesti

250.000   Euro

23

Reabilitare sistem de alimentare cu apa in comuna Pietrosita

800.000 Euro

24

Extindere retea alimentare cu apa in satul Fierbinti (com. Şelaru)

150.000 Euro

25

Regularizarea si ecologizarea paraielor Ilfov si Mierea din cartierul Priseaca-Targoviste, pentru evitarea inundatiilor

 

16.000.000 Euro

26

Ecologizarea râului Ialomiţa

78.000.000 Euro

27

Sistem de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Dâmboviţa

5.000.000 Euro


Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa