Modalităţi de contestare

Dată: 23.02.2006

Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Conform prevederilor art.21 şi art.22 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cetăţenii se pot adresa cu reclamaţie administrativă preşedintelui Consiliului Judeţean, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informaţiei de interes public.

Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Dâmboviţa în termen de 30 de zile.

Hotărârea Tribunalului este supusă recursului, decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă.

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa