Documente de interes public

Dată: 23.04.2006

 • Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

 • Rapoartele anuale de activitate ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

 • Rapoartele anuale de activitate ale compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi raportul privind inventarierea anuală a bunurilor.

 • Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni.

 • Declaraţiile de avere ale consilierilor judeţeni şi funcţionarilor publici.

 • Hotărârile Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi dispoziţiile cu caracter normativ ale preşedintelui consiliului judeţean.

 • Programele şi strategiile adoptate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

 • Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate.

 • Organigramele şi statele de funcţii ale aparatului propriu, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

 • Inventarul bunurilor din domeniul public al judetului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa.

 • Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar.

 • Planurile urbanistice de detaliu (PUD), zonale (PUZ), generale (PUG), de amenajare a teritoriului (PAT).

 • Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire.

 • Lista investiţiilor proprii şi a celor ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, finantate din bugetul C. J. D-ţa.

 • Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive.

 • Procesele - verbale şi înregistrările privind şedinţele publice ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa