Confidentialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR IN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN DAMBOVITA

CONSILIULUI JUDETEAN DAMBOVITA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal conform legii prin mijloace automatizate/manuale, destinate activitatii specifice. Sunteţi sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare obtinerii de autorizatii,licente transport,raspus petitii. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura institutiei noastre. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu sunt transferate în străinătate.
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa