Seminar de informare și conștientizare privind accesul pe piața muncii, desfășurat la Școala Gimnazială Corbii Mari, în cadrul Proiectului „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița”, cod SMIS 115130

Dată: 28.12.2018


28.12.2018

 

           Seminar de informare și conștientizare privind      

         accesul pe piața muncii, desfășurat la Școala

        Gimnazială Corbii Mari, în cadrul Proiectului „Integrare

          prin educație și ocupare în județul Dâmbovița”,

         cod SMIS 115130

Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, este beneficiar al Proiectului „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița”, cod SMIS 115130, contract de finanțare POCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018.

În cadrul Activității A2. Susținerea accesului și menținerii pe piața muncii, Subactivitatea 2.1. Campanie integrată de informare și conștientizare în vederea creșterii accesului și / sau menținerii pe piață, în data de 15.12.2018, la Școala Gimnazială Corbii Mari din Comuna Corbii Mari, Județul Dâmbovița, a avut loc SEMINARUL 2 – de informare și conștientizare în vederea creșterii accesului și / sau menținerii pe piața muncii. Eveniment – Seminar identificare GT – ocupare.

La această acțiune au participat 15 cursanți, formatori și experții implicați în realizarea proiectului (responsabil campanii informare și conștientizare S, responsabil grup-țintă P4, Promotor local P4, Promotori S, formatori P5).

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane (din care minim 152 de persoane din grupul-țintă, persoane de etnie romă), care trăiesc în comunitatea marginalizată din Comuna Corbii Mari, Județul Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate care vizează îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile socio-medicale, juridice și de locuit.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

 

Responsabil

Telefon / Fax

E-mail

Județul Dâmbovița – prin Consiliul Județean Dâmbovița

0245 207600 / 207602

0245 212230

consjdb@cjd.ro

proiect.integrare2018@cjd.ro

  

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa