„Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița” Acțiune de conștientizare privind importanța educației - Școala Gimnazială Corbii Mari

Dată: 12.02.2020


10.02.2020 

„Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița”

Acțiune de conștientizare privind importanța educației - Școala Gimnazială Corbii Mari

 

Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, derulează proiectul „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița” - POCU/138/4/1/115130.

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, jud. Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.

În cadrul proiectului, una dintre activități are în vedere susținerea accesului și participării la educație prin campanii integrate de informare și conștientizare în vederea prevenirii, reducerii și corectării fenomenului de abandon școlar / părăsire timpurie a școlii.

Una dintre aceste acțiuni, respectiv un eveniment de conștientizare privind importanța educației, a avut loc în data de 08.02.2020, la nivelul Școlii Gimnaziale Corbii Mari din comuna Corbii Mari – locația Școlii Corbii Mari, str. Primăriei, nr. 9. Au fost prezenți aproximativ 10 beneficiari, cu participarea experților și promotorilor din cadrul proiectului: Coordonator P2, Coordonator program „A doua șansă”, Expert platformă educațională, Experți ADS primar/secundar inferior, Experți SDS primar/gimnaziu, Promotori S, Responsabil campanii informare și conștientizare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European - FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

MANAGER PROIECT – DRAGOMIR MUGUREL, TEL: 0245.207.661

Responsabil

Telefon / Fax

E-mail

Județul Dâmbovița – prin Consiliul Județean Dâmbovița

0245.207.600 /

0245.212.230

consjdb@cjd.ro

proiect.integrare2018@cjd.ro

 

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa