CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA- DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ, titular al proiectelor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dâmboviţa : „ nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate " - în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru pentru obiectivele :Modernizare DJ 702F Puntea de Greci — Răscăeţi - Lim.jud. Argeş, judeţul Dâmboviţa; Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 101A Limită jud.Ilfov-Movila-Ciocănari-Limită jud.Prahova;Refacere DJ 718A Ia Mănăstirea Dealu

Dată: 28.04.2017

 Vizualizare Proces verbal si anunț public (format pdf)

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa