15.02.2021

"COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A.,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: se supune evaluării impactului asupra mediului şi evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa, in perioada 2014 - 2020", propus a fi amplasat în municipiul Târgovişte, comuna Dragomireşti, comuna Aninoasa, comuna Ulmi, comuna Văcăreşti, comuna Răzvad, comuna Gura Ocniţei, comuna Ocniţa, comuna Şotânga, comuna Vulcana Pândele, comuna Perşinari, oraş Pucioasa, oraş Fieni, comuna Brăneşti, comuna Vulcana - Băi, comuna Măneşti, comuna Lucieni, comuna Moroeni, comuna Pietroşiţa, comuna Buciumeni, Găeşti, comuna Glodeni, municipiul Moreni, comuna Iedera, comuna Valea Lungă, comuna Tătărani, comuna Hulubeşti, comuna Cobia, comuna Gura Foii, comuna Dragodana, comuna Nucet, comuna Mogoşani, comuna Mătăsaru, comuna Corbii Mari, comuna Crângurile,comuna Valea Mare, comuna Morteni, comuna Petreşti, comuna Răscăeţi,comuna Vişina, oraş Titu, comuna Braniştea, comuna Doiceşti, comuna Potlogi, comuna Odobeşti, Racari, comuna Conţeşti, comuna Lunguleţu, comuna Ciocăneşti, comuna Slobozia Moară, comuna Produleşti, comuna Dobra, comuna Bucşani, comuna Băleni, comuna Finta, comuna Niculeşti, comuna Butimanu, comuna Ludeşti, comuna Malu cu Flori, comuna Sălcioara, judeţul Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, în zilele de luni -vineri, între orele 9.00 - 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului."