Anunț privind scrisoarea de intenție nr.4001/28.02.2018 aferentă proiectului „APTSMC - Administraţie Publică eficienTă prin Sistem de Management al Calităţii" COD SMIS: SIPOCA 81, Codurile CPV corespondente acestei achiziţii sunt: CPV - 80530000-8 Servicii formare profesională; CPV -55110000-4 Servicii de cazare la hotel; CPV - 55000000-0 Servicii hoteliere, de restaurant şi vânzare cu amănuntul; CPV - 55130000-0 Alte servicii hoteliere; CPV -63000000-9 Servicii de transport anexe şi conexe.

Dată: 08.03.2018

Vizualizare anunț (format pdf)

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa